Sauk Prairie Mem Hsptl: 80 1st St - Prairie Du Sac, WI