New England Sinai Hospital: 150 York St - Stoughton, MA