Wichita County Health Center: 211 E Earl St - Leoti, KS