Great Plains Hosp & Health Ctr: 427 W Main St - Gardner, KS