Lanai Community Hospital: 628 7th St Lanai City, HI