Sierra Tucson: 16798 N Lago Del Oro Pky Tucson, AZ