HAVASU REGIONAL MEDICAL CENTER: 101 Civic Center Ln Lake Havasu City, AZ